VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VFG giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2012

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2012 có xác nhận của ASSC như sau:

Hoạt động kinh doanh trong năm có nhiều khó khăn trong số các khoản nợ phải thu tại thời điểm 30/9/2012 có phát sinh khách nợ khi đến thời điểm trả tiền hàng nhưng đã không trả nợ.

Hiện tại, VFG đang kết hợp với công ty chuyên về thu hồi nợ để thu khoản công nợ này. Ngoài các tài sản đảm bảo cho khoản nợ, số nợ không được đảm bảo bằng tài sản là 5,28 tỷ đồng. Ban Giám đốc đánh giá khả năng thu hồi nợ là thấp và đang tích cực bằng biện pháp để thu hồi khoản nợ trong thời gian sớm nhất.

Chi tiết giải trình ý kiến kiểm toán.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược