VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VFG giải trình ý kiến kiểm toán

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2012.

VFG cho biết, đến thời điểm 30/9/2012 công ty chưa trích lập dự phòng đối với khoản nợ 5.280 tỷ đồng do khoản nợ này mới phát sinh chưa đủ điều kiện để trích lập.

Ngoài ra, theo đánh giá đây là khoản nợ có khả năng thu hồi chậm chứ không phải nợ khó đòi do khách hàng này vẫn đang kinh doanh bình thường và chưa công bố phá sản mà chỉ cố tình chiếm dụng vốn của công ty.

Hiện Công ty vẫn đang kết hợp với Công ty thu hồi nợ để thu hồi khoản công nợ này và tiến hành các thủ tục hồ sơ để truy tố đối tượng này ra pháp luật nếu vẫn tiếp tục cố tình chiếm dụng vốn.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược