VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Vi phạm CBTT: VFG bị nhắc nhở chậm công bố thông tin

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2012 như sau:

Theo niên độ tài chính năm của Công ty thì chậm nhất ngày 31/12/2012 công ty phải thực hiện công bố BCTC kiểm toán năm 2012. Tuy nhiên, cho đến Công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin.

Công văn xin gia hạn nộp báo cáo kiểm toán năm 2012 của VFG vẫn chưa được sự chấp thuận của UBCKNN. Do vậy, Sở GDCK Tp.HCM đề nghị Công ty công bố thông tin theo đúng quy định.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược