VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: VCG - Market Vectors ETF Trust giảm tỷ lệ xuống còn 7,34%

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.440.797 CP (tỷ lệ 7,34%).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: VCG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.535.497 CP (tỷ lệ 6,91%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.905.300 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.440.797 CP (tỷ lệ 7,34%)

- Lý do thay đổi sở hữu: giao dịch mua

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX353.894,5 +353.888,9 (6.422.666,8%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX256.573,7 +256.545,3 (903.328,6%) 4,13,4
HSX672.399,6 +672.378,7 (3.224.838,0%) 3,04,2
HNX5,9 +0,1 (1,7%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.831,2 (54.179,3%) 0,78,2
UPCOM8,1 +1,0 (14,1%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược