VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

Bán cổ phần: VCG thoái thành công 2,65 triệu cổ phiếu VCS

Nếu tính theo thị giá hiện tại của VCS là 9.500 đồng thì quy mô thoái vốn của VCG đạt hơn 25 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VCS. Theo đó:

VCG đã bán toàn bộ 2.649.980 cổ phiếu tương đương 5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS) đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện theo chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên.Với việc bán cổ phần, VCG không còn là cổ đông lớn của VCS từ 11/3/2013.

VCG không công bố giá chuyển nhượng. Nếu tính theo thị giá hiện tại của VCS là 9.500 đồng thì quy mô thoái vốn của VCG đạt hơn 25 tỷ đồng.


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược