VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

Chào bán cổ phần: Vinaconex chào bán gói lớn Xi măng Cẩm Phả

Gánh nặng từ CTCP Xi măng Cẩm Phả khiến Tổng công ty có khoản nợ hợp nhất lên tới 22.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Quý Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex (VCG) cho biết, Tổng công ty đang trong giai đoạn đàm phán bán cổ phần của Xi măng Cẩm Phả cho các đối tác, với tỷ lệ chào bán có thể đến mức tối đa cho phép.
 
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, VCG có thể bán 75% cổ phần tại Xi măng Cẩm Phả. Gánh nặng từ CTCP Xi măng Cẩm Phả khiến Tổng công ty có khoản nợ hợp nhất lên tới 22.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất của VCG cho thấy, quý IV/2012, Tổng công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.983 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng. Đây là kết quả khả quan so với cùng kỳ năm trước, khi lợi nhuận quý IV/2011 âm 201 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính cả năm, doanh thu hợp nhất cả hệ thống Vinaconex đạt 12.692 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, thấp hơn 18 tỷ đồng so với năm 2011.
 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược