VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

Kết quả kinh doanh: VCG - Năm 2012 lãi ròng gần 66 tỷ đồng, tăng 63,8%

Cuối năm 2012, công ty có dư hàng tồn kho gần 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 26% tổng tài sản. Đa phần, hàng tồn kho của công ty là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Dư tiền và tương đương tiền cuối quý 4 của VCG đạt gần 920 tỷ đồng, giảm gần 380 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Trong kỳ, VCG đã giảm mạnh các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn kéo số dư cuối năm còn gần 42 tỷ đồng trong khi đầu kỳ là 590 tỷ đồng. Công ty không giải trình chi tiết các hạng mục đầu tư đã được thoái bớt.

Hàng tồn kho tiếp tục là một vấn đề khá nhức nhối của VCG. Cuối năm 2012, công ty có dư hàng tồn kho gần 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 26% tổng tài sản. Đa phần, hàng tồn kho của công ty là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

VCG: Cuối năm 2012 dư hàng tồn kho gần 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 26% tổng tài sản (1)

Khoản mục đầu tư dài hạn tăng gần 50 tỷ đồng, không đáng kể. Tuy nhiên, cơ cấu danh mục đã thay đổi lớn. Giá trị cổ phiếu đầu tư giảm 407 tỷ đồng trong khi khoản mục dài hạn khác tăng mạnh 450 tỷ đồng lên 482 tỷ đồng.

VCG: Cuối năm 2012 dư hàng tồn kho gần 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 26% tổng tài sản (2)

Kết quả kinh doanh quý 4 của công ty có nhiều biến động. Doanh thu thuần tăng hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 4.957 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn tăng vọt khiến lãi gộp còn 488 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Tuy vẫn “lỗ” từ hoạt động tài chính nhưng chênh lệch doanh thu và chi phí tài chính quý 4 năm 2012 chỉ âm hơn 140 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm hơn 675 tỷ đồng.

Kết quả cuối cùng công ty vẫn có lãi 88,46 tỷ đồng trong đó phần lãi của cổ đông công ty mẹ là 54,66 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011 công ty lỗ khủng gần 190 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, VCG lãi ròng gần 66 tỷ đồng, tăng 63,8% so với năm 2011.

VCG: Cuối năm 2012 dư hàng tồn kho gần 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 26% tổng tài sản (3)


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược