VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

Giải trình BCTC: VCG - lãi các đơn vị thành viên giảm 172,7 tỷ đồng

LNST công ty mẹ giảm 78,86 tỷ đồng nguyên nhân khác là do công ty mẹ thoái vốn tại các đơn vị thành viên.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) công bố văn bản giải trình kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2012, chỉ tiêu LNST 9 tháng năm 2012 của VCG là âm 3,75 tỷ đồng, giảm 308,9 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2011.

Tổng công ty cho biết, sự giảm sút này là do LNST từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ giảm 78,86 tỷ đồng, LNST của một số đơn vị thành viên giảm 172,7 tỷ đồng, và ảnh hưởng từ việc công ty mẹ thoái vốn tại các đơn vị thành viên như công ty CP VCN, VC6 (một phần), BMI và PTI.

Danh sách các đơn vị thành viên có LNST 9 tháng đầu năm 2012 giảm so với cùng kỳ như sau:

VCG: 9 tháng đầu năm, LNST các đơn vị thành viên giảm 172,7 tỷ đồng so với cùng kỳ 2011 (1)

Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược