VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

BCTC hợp nhất: Vinaconex báo lỗ, tồn kho gần 8.000 tỷ đồng

Tính đến cuối quý 3/2012, hàng tồn kho của Vinaconex lên tới hơn 7.989 tỷ

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (VCG-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2012.

Số liệu báo cáo tài chính của Vinaconex được hợp nhất với 37 công ty công ty con, trong đó Tổng công ty này nắm vốn từ 51-100% vốn tại các công ty con. Ngoài ra, có 7 công ty liên doanh, công ty liên kết cũng được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương án vốn chủ sở hữu.


Cơ cấu nguồn vốn của Vinaconex theo báo cáo hợp nhất đến 30/9/2012 (Đơn vị: tỷ đồng).

Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2012 của Vinaconex đạt 2.217 tỷ đồng, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt trên 7.655 tỷ đồng, giảm gần 22% so với 9 tháng năm 2011..
 

Vinaconex báo lỗ, tồn kho gần 8.000 tỷ đồng 1

Cơ cấu doanh thu thuần 9 tháng của Vinaconex (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinaconex.

Trong quý 3, Vinaconex lỗ sau thuế 105,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 3,7 tỷ đồng. Trước đó, tại báo cáo tài chính riêng lẻ công ty mẹ Vinaconex, con số lỗ lên tới 707 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2012.

Tính đến cuối quý 3/2012, hàng tồn kho của Vinaconex lên tới hơn 7.989 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 27,5 tỷ đồng. Mức tồn kho này cao hơn con số 7.876 tỷ đồng hồi đầu năm nay.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm tới 7.289 tỷ đồng; nguyên vật liệu chiếm 244 tỷ đồng; công cụ, dụng cụ chiếm 200 tỷ đồng,...

Vinaconex báo lỗ, tồn kho gần 8.000 tỷ đồng 2

Cơ cấu hàng tồn kho của Vinaconex (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinaconex.

Tính đến cuối quý 3, khoảng vay và nợ ngắn hạn của Vinaconex là 5.541 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng 3.774 tỷ đồng, vay của cá nhân 254 tỷ đồng, nợ dài hạn đến hạn trả là 1.329 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vinaconex vay và nợ dài hạn là 5.714 tỷ đồng, trong đó, công ty mẹ vay 3.702 tỷ đồng, các công ty con vay 1.970 tỷ đồng.


Theo - VnEconomyCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược