VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

BCTC quý III: Công ty mẹ VCG lãi 49,3 tỷ đồng, giảm 73%

Lũy kế 9 tháng, VCG còn lỗ 708 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí tài chính lớn.

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam VCG công bố báo cáo tài chính quý III/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý III đạt 1.120 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 22,6 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính và các chi phí cũng đều thấp hơn so với quý III/2011, VCG đạt 49,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng hơn 1% lên 2.623 tỷ đồng nhưng doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí tài chính lớn khiến công ty lỗ 708 tỷ đồng. Trong cơ cấu chi phí tài chính, có 1.016 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và 307 tỷ đồng lãi tiền vay.

Tại thời điểm 30/9, VCG có 1.200 tỷ đồng vay và nợ ngắn hạn, giảm gần 60% so với cuối năm 2011. Các khoản vay dài hạn giảm 15% xuống còn 3.702 tỷ đồng.

Trước đó, VCG lỗ 844 tỷ đồng trong quý I và có lãi 128 tỷ đồng trong quý II.
 

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2012 của VCG
Đơn vị: Tỷ đồng

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2012 của VCG


Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược