VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: VCG đã bán 1,2 triệu cổ phiếu VC6

VCG đã bán được 1,2 triệu cổ phiếu VC6 trong ngày 31/10, tỷ lệ sở hữu giảm từ 51% xuống 36%.

Tổng công ty cổ phần Vinaconex ( VCG) thông báo hoàn thành bán 1,2 triệu cổ phiếu VC6 của Công ty cổ phần Vinaconex 6.

Trước khi thực hiện giao dịch, VCG nắm giữ 4,08 triệu cổ phiếu VC6. Sau khi thực hiện giao dịch, VCG còn nắm giữ 2,88 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của VCG giảm từ 51% xuống 36%.

VCG thực hiện giao dịch vào ngày 31/10, thông qua chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

VCG mới hoàn thành việc thoái toàn bộ 3,75 triệu cổ phiếu Vinaconex Hoàng Thành. Hiện tại, VCG đang đăng ký bán toàn bộ 10,2 triệu cổ phiếu XMC của Vinaconex Xuân Mai.
 


Theo - VCG/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 6.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 813,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 609,83 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược