VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

Quyền lợi cổ đông: VC3 - 25/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC3 của CTCP Xây dựng số 3 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 8 – tòa nhà VINACONEX 3 – 249 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty


 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,3 -2,3 (-9,3%) -4,5-0,7
UPCOM24,1 +0,1 (0,4%) 1,97,2
HSX15,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,311,7
HSX88.473,6 +88.470,6 (2.900.674,8%) 0,232,7
HNX21,1 +0,5 (2,4%) 2,43,5
HNX0,0 -13,7 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.300,9 (652.361,2%) 3,44,9
HSX787.415,2 +787.399,8 (5.112.985,6%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược