VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

Quyền lợi cổ đông: VC3 - 25/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC3 của CTCP Xây dựng số 3 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 8 – tòa nhà VINACONEX 3 – 249 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

          - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty


 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,2 (-1,2%) -4,5-0,7
UPCOM24,5 +0,4 (1,7%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,9 (148.596,1%) 2,04,3
HSX97.321,0 +97.317,7 (2.949.020,9%) 0,311,7
HSX141.557,8 +141.554,7 (4.625.971,6%) 0,232,7
HNX40,1 +2,9 (7,8%) 2,43,5
HNX14,8 +1,2 (8,8%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,7 (641.014,1%) 3,44,9
HSX760.873,1 +760.856,5 (4.583.473,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược