VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

Thay đổi nhân sự: VC3 thay đổi Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Công ty thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty của ông Phạm Thế Dũng để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty. Quyết định có hiệu lực từ 17/12/2012. Ông Dũng được hưởng lương Phó TGĐ hạng I, bậc 2/2, hệ số lương 6,31.

Công ty đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Đinh Tiến Nhượng hiện là uỷ viên HĐQT-nguyên Chủ tịch HĐQT công ty nay giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ 17/12/2012. Ông Nhượng được hưởng lương TGĐ doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2, hệ số lương 6,97.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược