VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

BCTC hợp nhất: 9 tháng VC3 lãi 15,4 tỷ đồng, giảm 48%

Nguyên nhân do doanh thu tài chính quý 3 lao dốc, từ 3,9 tỷ xuống 106 triệu đồng trong bối cảnh chi phí QLDN tăng đột biến.

CTCP Xây dựng số 3 công bố BCTC hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu trong kỳ tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 107,7 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp tăng khá mạnh từ 14,3 tỷ lên 24,2 tỷ do giá vốn giảm thấp.

Đáng chú ý là doanh thu từ đầu tư tài chính đã lao dốc, từ 3,9 tỷ xuống 106 triệu đồng trong bối cảnh chi phí QLDN tăng đột biến từ 3,9 tỷ lên 18,6 tỷ.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2012 chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 4,5 tỷ đồng, tương ứng với 58,3% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do:

Trong quý 3/2012 công ty tiền hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thông tư của Bộ tài chính đối với các khoản nợ từ các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VC3 đạt 15,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 48% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.947 đồng.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược