VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, lợi nhuận VC3 giảm mạnh do giá vốn tăng cao

Doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực vật liệu và xây dựng của Công ty giảm mạnh.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ CTCP Xây dựng số 3 (VC3), doanh thu thuần đạt hơn 93 tỷ đồng giảm 18,8% so với quý 2 năm 2011.

Lợi nhuận chỉ đạt gần 2,9 tỷ đồng giảm hẳn 10,6 tỷ đồng tương đương 78,58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ VC3, lợi nhuận quý II/2012 giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như sắt, thép, xi măng, gạch, cát đá sỏi và chi phí nhân công tăng cao làm tăng giá vốn.

Mặt khác doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực vật liệu và xây dựng của Công ty cũng giảm do lượng tiêu thụ giảm, lãi suất vay ngân hàng tuy có giảm hơn nhưng vẫn còn cao làm tăng chi phí hoạt động tài chính.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu thuần đạt 186,4 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 12 tỷ đồng. EPS đạt 1.561 đồng.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,6 -0,1 (-0,4%) -4,5-0,7
UPCOM25,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX18,3 +0,6 (3,4%) 2,43,5
HNX13,5 -1,4 (-9,4%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược