VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

VC3: Ông Vũ Hiền đã bán sạch 110.000 CP

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo, ông Vũ Hiền đã bán ra toàn bộ 110.000 CP của CTCP Xây dựng số 3 (VC3).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hiền

Mã chứng khoán: VC3

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.000 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,386473%

Tên của người có liên quan tại TCNY: Công ty CP Chứng khoán VNDirect

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.500.061 CP

Tỷ lệ cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18,750763%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 110.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 110.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0%

Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 01/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược