VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

VC3: VND đã thoái sạch vốn

Công ty CP Chứng khoán VNDirect - Cổ đông lớ CTCP Xây dựng số 3 (VC3) đã bán hết toàn bộ 1,5 triệu CP, giảm tỷ lệ nắm giữ CP xuống còn 0%.

 

 

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán VNDirect

 

Mã chứng khoán: VC3

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.061 CP (tỷ lệ 18,75%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.061 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.500.061 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2012

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược