VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

VC3: VND đã thoái sạch vốn

Công ty CP Chứng khoán VNDirect - Cổ đông lớ CTCP Xây dựng số 3 (VC3) đã bán hết toàn bộ 1,5 triệu CP, giảm tỷ lệ nắm giữ CP xuống còn 0%.

 

 

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán VNDirect

 

Mã chứng khoán: VC3

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.061 CP (tỷ lệ 18,75%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.061 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.500.061 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2012

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,2 (-1,2%) -4,5-0,7
UPCOM24,5 +0,4 (1,7%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,9 (148.596,1%) 2,04,3
HSX97.321,0 +97.317,7 (2.949.020,9%) 0,311,7
HSX141.557,8 +141.554,7 (4.625.971,6%) 0,232,7
HNX40,1 +2,9 (7,8%) 2,43,5
HNX14,8 +1,2 (8,8%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,7 (641.014,1%) 3,44,9
HSX760.873,1 +760.856,5 (4.583.473,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược