VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

VC3: VND đăng ký thoái toàn bộ 18,7% vốn

Từ 16/04 – 08/06, CTCP Chứng khoán VNDirect - cổ đông lớn CTCP Xây dựng số 3 (VC3) đăng ký bán tòan bộ 1,5 triệu CP, chiếm 18,7% vốn.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty CP Chứng khoán VNDirect

 

- Mã chứng khoán: VC3

 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.061 CP (tỷ lệ 18,75%)

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.061 CP

 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm tỷ lệ sở hữu.

 

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận

 

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/04/2012

 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/06/2012

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,2 (-1,2%) -4,5-0,7
UPCOM24,5 +0,4 (1,7%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,9 (148.596,1%) 2,04,3
HSX97.321,0 +97.317,7 (2.949.020,9%) 0,311,7
HSX141.557,8 +141.554,7 (4.625.971,6%) 0,232,7
HNX40,1 +2,9 (7,8%) 2,43,5
HNX14,8 +1,2 (8,8%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,7 (641.014,1%) 3,44,9
HSX760.873,1 +760.856,5 (4.583.473,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược