VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

VC3: VND đăng ký thoái toàn bộ 18,7% vốn

Từ 16/04 – 08/06, CTCP Chứng khoán VNDirect - cổ đông lớn CTCP Xây dựng số 3 (VC3) đăng ký bán tòan bộ 1,5 triệu CP, chiếm 18,7% vốn.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty CP Chứng khoán VNDirect

 

- Mã chứng khoán: VC3

 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.061 CP (tỷ lệ 18,75%)

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.061 CP

 

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm tỷ lệ sở hữu.

 

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận

 

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/04/2012

 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/06/2012

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,3 -2,3 (-9,3%) -4,5-0,7
UPCOM24,1 +0,1 (0,4%) 1,97,2
HSX15,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,311,7
HSX88.473,6 +88.470,6 (2.900.674,8%) 0,232,7
HNX21,1 +0,5 (2,4%) 2,43,5
HNX0,0 -13,7 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.300,9 (652.361,2%) 3,44,9
HSX787.415,2 +787.399,8 (5.112.985,6%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược