VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

VC3: Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 tỷ lệ 4%

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 3 (VC3) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2012

 

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2012

 

3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011

 

- Tỷ lệ thực hiện: 4% (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng)

 

- Thời gian thực hiện: 17/05/2012

 

- Địa điểm thực hiện:

 

+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 trong giờ hành chính từ ngày 17/05/2012. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận cổ phần.

 

+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược