VC3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (HNX)

VC3: Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 tỷ lệ 4%

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 3 (VC3) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2012

 

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2012

 

3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011

 

- Tỷ lệ thực hiện: 4% (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng)

 

- Thời gian thực hiện: 17/05/2012

 

- Địa điểm thực hiện:

 

+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 trong giờ hành chính từ ngày 17/05/2012. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận cổ phần.

 

+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 515,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,60 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,95 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,2 (-1,2%) -4,5-0,7
UPCOM24,5 +0,4 (1,7%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,9 (148.596,1%) 2,04,3
HSX97.321,0 +97.317,7 (2.949.020,9%) 0,311,7
HSX141.557,8 +141.554,7 (4.625.971,6%) 0,232,7
HNX40,1 +2,9 (7,8%) 2,43,5
HNX14,8 +1,2 (8,8%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,7 (641.014,1%) 3,44,9
HSX760.873,1 +760.856,5 (4.583.473,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược