TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3: Trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 20%

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011

 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011

 

Lý do và mục đích:

 

Trả cổ tức bằng tiền năm 2010:

 

Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu - 2.000 đồng)

 

Thời gian thực hiện: 15/06/2011

 

Địa điểm thực hiện:

             

 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty từ ngày 15/06/2011 vào các ngày làm việc, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu CP và chứng minh hoặc giấy ủy quyền hợp lệ

              

 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi người sở hữu mở tài khoản


Theo - HNX



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược