TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

Công bố thông tin: TV3 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về thay đổi nhân sự

Tư ván xây dựng điến 3 (HNX: TV3) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Theo đó HĐQT thống nhất bầu ông Phạm Văn Thuận là thành viên HĐQT thay thế ông Đỗ Tiến Hùng từ ngày 01/02/2013.

Tải file chi tiết

Công bố thông tin: TV3 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về thay đổi nhân sựTV3

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược