TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

Kết quả kinh doanh: TV3 - Q4 lãi 11 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2012, TV3 lãi 12,5 tỷ đồng sau thuế, giảm 15,6% so với kết quả thực hiện năm 2011. EPS đạt 3.710 đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) công bố báo cáo quý 4 năm 2012 với mức lợi nhuận sau thuế gần 11 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của TV3, nguyên nhân là do doanh thu thuần của quý 4 năm nay tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt 101,6 tỷ đồng. Đồng thời công ty cũng đã chủ động tiết kiệm chi phí nên góp phần làm tăng lợi nhuận cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2012, TV3 lãi 12,5 tỷ đồng sau thuế, giảm 15,6% so với kết quả thực hiện năm 2011. EPS đạt 3.710 đồng.

So với kế hoạch 2012, TV3 xấp xỉ hoàn thành kế  hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Báo cáo tài chínhgiải trình chi tiết


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược