TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

KQKD 9 tháng: TV3 lợi nhuận giảm 70,8% so với cùng kỳ

Sau 9 tháng, TV3 cũng mới chỉ thực hiện 12,2% kế hoạch lợi nhuận 2012 với 1,56 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) đồng thời công bố báo cáo quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3 của TV3 đạt 32,26 tỷ đồng, giảm 23,7% so với quý 3/2011. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TV3 đạt gần 91 tỷ đồng, giảm 23,2% so với cùng kỳ. Toàn bộ doanh thu 9 tháng đầu năm đều đến từ cung cấp dịch vụ.

TV3 cho biết, doanh thu quý 3 hàng năm thường rất thấp cho công tác tư vấn, trong khi chi phí vẫn đều như các quý khác nên dẫn đến lợi nhuận quý 3 rất thấp.

Tuy nhiên, nhờ chủ động tiết kiệm chi phí nên lợi nhuận quý 3 năm nay so với cùng kỳ 2011 vẫn tăng 146 triệu đồng, đạt 452 triệu đồng sau thuế.

Lũy kế 9 tháng, TV3 báo  lãi 1,56 tỷ đồng, giảm 70,8% so với 9 tháng đầu năm.

Sau 9 tháng, TV3 cũng mới chỉ thực hiện 12,23% kế hoạch lợi nhuận 2012 đã được ĐHCĐ giao phó.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -7,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,9 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược