TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -1,4 (-100,0%) 1,37,1
HSX8.847,4 +8.842,1 (165.272,1%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX291.963,1 +291.939,8 (1.252.960,6%) 4,13,4
HSX477.757,5 +477.748,2 (5.126.053,8%) 3,04,2
HNX5,0 -0,3 (-5,7%) 2,23,5
HSX44.237,0 +44.220,1 (262.433,9%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược