TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) 1,37,1
HSX805.109,8 +805.104,4 (14.909.340,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX530.841,9 +530.811,5 (1.746.090,5%) 4,13,4
HSX318.505,1 +318.490,0 (2.109.205,4%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.830,6 (52.252,2%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược