TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

Đóng thuế ít, lợi nhuận quý II TV3 tăng gần 70%

Do thuế TNDN chỉ chiếm 70 triệu đồng nên lợi nhuận sau thuế quý II của TV3 vẫn ở mức cao so với năm trước, đạt 4,2 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý II/2012 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) chỉ biến động tăng gần 10% so với cùng kỳ, từ 46,3 tỷ lên 50,9 tỷ đồng.

Nhưng do giá vốn hàng bán giảm thấp nên lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng gần 41%, đạt 11,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ không đáng kể, nhưng đáng chú ý là trong khi các doanh nghiệp đang cắt giảm mạnh chi phí thì quý này TV3 bỏ ra tới 6,5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 71%.

Tuy nhiên do thuế TNDN chỉ chiếm 70 triệu đồng (quý II/2011 lên tới 1,2 tỷ) nên lợi nhuận sau thuế quý II vẫn ở mức cao so với năm trước, đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 68%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, TV3 đạt 1,3 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

EPS quý II đạt 1.257 đồng và 6 tháng là 382 đồng/CP.
 


Theo - TV3Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX610.467,9 +610.462,4 (11.099.316,2%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX8.847,7 +8.819,2 (30.944,4%) 4,13,4
HSX495.452,4 +495.431,4 (2.359.197,0%) 3,04,2
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX16,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM8,4 +0,3 (3,7%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược