TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3: Năm 2012, duy trì cổ tức ở mức 20%

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Năm 2011, TV3 đạt 214,9 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 14,8 tỷ đồng, qua đó đại hội đã nhất trí chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông 20%.

Danh sách cổ đông hưởng cổ tức sẽ được chốt vào ngày 31/05/2012.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, TV3 dự kiến đạt 180 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 12,7 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến là 20%.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược