TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3: Báo cáo thường niên năm 2011

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) công bố báo cáo thường niên năm 2011

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,8 -0,1 (-11,1%) 1,37,1
HSX26.542,1 +26.536,8 (495.089,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX345.047,3 +345.020,8 (1.301.965,3%) 4,13,4
HSX88.473,7 +88.462,9 (819.101,0%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX14,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM14,0 +1,6 (12,9%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược