TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3 không được gia hạn nộp báo cáo thường niên

HNX vừa có công văn đề nghị CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3 – HNX) thực hiện công bố thông tin Báo cáo thường niên.

Cụ thể, ngày 10/4/2012, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 0051/TVĐ3 - CP ngày 09/4/2012 của công ty về việc gia hạn công bố thông tin Báo cáo thường niên đến ngày 04/05/2012 với lý do CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 27/04/2012.

Sau khi xem xét, Sở GDCK Hà Nội nhận thấy lý do công ty đưa ra không thuộc trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh... Vì vậy, Sở GDCK Hà Nội đã có công văn đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược