TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) thông báo ngày 30/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Thời gian dự kiến họp: dự kiến Thứ sáu, ngày 20/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -7,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,9 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược