TV3

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

TV3: LNST quý IV/2011 giảm 40,4% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011 trong đó, doanh thu đạt 92,88 tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ, LNST cũng chỉ đạt 7,6 tỷ đồng giảm 40,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Tuy vậy cả năm doanh thu của công ty vẫn tăng trưởng khi đạt kết quả là 211,3 tỷ đồng tăng 17,5% so với năm 2010. Nhưng do giá vốn hàng bán cũng tăng lên cộng thêm khoản lỗ 3,6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh khác nên LNST chỉ đạt 12,95 tỷ đồng giảm 23,3 tỷ đồng.

Báo cáo Tài chính quý IV/2011.

 

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 170,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -7,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,9 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược