TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Quyền lợi cổ đông: TTF - 4/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian thực hiện (dự kiến) vào ngày 26/4/2013.

 

Ngày 26/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 346/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CK: TTF) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:      04/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng:                     08/04/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện: ngày 26/04/2013

Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng Công ty – DT 747, KP 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX805.109,8 +805.107,5 (35.467.291,2%) 0,227,7
HSX8.847,5 +8.832,7 (59.479,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX44.236,9 +44.231,6 (834.557,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược