TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: TTF – Mutual Fund Elite tăng tỷ lệ sở hữu lên 9,65%

Sau khi mua vào 404.070 CP, tỷ lệ sở hữu của Mutual Fund Elite (Non – Ucits) tại TTF tăng lên 3,8 triệu cổ phiếu tương ứng 9,65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Mutual Fund Elite (Non – Ucits)

Mã chứng khoán: TTF

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.395.930 CP, tỷ lệ 8,62%

Số lượng CP đã mua: 404.070 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.800.000 CP, 9,65%

Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX654.704,7 +654.702,4 (29.491.100,9%) 0,227,7
HSX132.710,6 +132.695,8 (896.592,9%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX345.047,1 +345.041,6 (6.273.483,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược