TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Công bố thông tin: TTF thông qua phân phối số cổ phiếu chưa thực hiện quyền

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phân phối số cổ phiếu chưa thực hiện quyền như sau:

 

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cô đông hiện hữu. Cụ thể:

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 19.686.571 CP

Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu thực hiện mua: 7.257.174 CP

Số lượng cổ phiếu còn lại do phát sinh cổ phiếu lẻ và do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 12.429.397 CP

TTF đồng ý cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phân phối toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại theo hợp đồng bảo lãnh với mức giá 5.000 đồng/CP.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX654.704,7 +654.702,4 (29.491.100,9%) 0,227,7
HSX132.710,6 +132.695,8 (896.592,9%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX345.047,1 +345.041,6 (6.273.483,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược