TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Kết quả kinh doanh: TTF báo lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý IV

Lũy kế cả năm 2012, lợi nhuận trước thuế TTF đạt 15,2 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành được 20% kế hoạch.

 

CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ( TTF) công bố BCTC hợp nhất quý IV và cả năm 2012.
 
Theo đó, riêng quý IV/2012, doanh thu thuần đạt 425,11 tỷ đồng giảm gần 60% so với cùng kỳ; Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 74,65 tỷ đồng tăng 8,3% so với quý IV/2011.
 
Trong kỳ các khoản chi phí đều cắt giảm đáng kể nhưng không đủ bù đắp cho sự giảm sút mạnh của khoản thu từ hoạt động tài chính nên kết quả TTF lỗ thuần 4,33 tỷ đồng.
 
Lãi từ hoạt động khác không đáng kể cộng với khoản lỗ gần 500 triệu đồng từ hoạt động liên doanh liên kết nên lợi nhuận sau thuế bị âm 4,42 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 4,66 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 5,39 tỷ đồng được công bố tại BCTC quý IV/2012 của công ty mẹ.
 
Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 2.170,65 tỷ đồng giảm 27,62% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 11,47 tỷ đồng trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 12 tỷ đồng tăng 29% so với năm 2011.
 
Với kế hoạch 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, kết thúc năm 2012 công ty chỉ hoàn thành được 20,2% kế hoạch.
 

Theo - CafeF/HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX654.704,7 +654.702,4 (29.491.100,9%) 0,227,7
HSX132.710,6 +132.695,8 (896.592,9%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX345.047,1 +345.041,6 (6.273.483,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược