TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Công bố thông tin: TTF gia hạn nộp BCTC hợp nhất quý IV/2012

Công ty sẽ nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012 chậm nhất đến ngày 1/3/2013 do thay đổi kế toán trưởng.

 

Ngày 22/02/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn ngày 21/02/2013 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) đề nghị được dời thời gian nộp và công bố BCTC quý 04 năm 2012 chậm nhất đến ngày 01/03/2013.

Lý do: - Công ty có sự thay đổi kế toán trưởng trong Quý 04 năm 2012 nên cán bộ mới chưa làm kịp

 Một số nghiệp vụ mới phát sinh tại Công ty con về trồng rừng như Quyền phát triển, Quyền cây trồng mới… chưa có văn bản hướng dẫn kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền để hạch toán đúng

Căn cứ quy định tại Điều 5.2 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, đề nghị xin gia hạn CBTT của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX805.109,8 +805.107,5 (35.467.291,2%) 0,227,7
HSX8.847,5 +8.832,7 (59.479,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX44.236,9 +44.231,6 (834.557,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược