TTF

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HSX)

Công bố thông tin: TTF thông qua bán 30% TTO

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 5/2/2013.

 

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương bán 30% cổ phần TTO trong số 51% đang nắm giữ cho đối tác OJI và mức giá bán đã được thống nhất trong Thỏa thuận quyền lựa chọn ký ngày 16/5/2010.

TTF sẽ vay thêm từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng tại Ngân hàng Việt Á ngoài khoản vay đã được giải ngân.

Ngoài ra, TTF sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường dự kiến vào đầu tháng 3/2013 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.

Công bố thông tin: TTF thông qua bán 30% TTOTTF

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX654.704,7 +654.702,4 (29.491.100,9%) 0,227,7
HSX132.710,6 +132.695,8 (896.592,9%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX345.047,1 +345.041,6 (6.273.483,5%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược