TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Công bố thông tin: TSC sẽ tích cực tái cơ cấu công ty để khắc phục

CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) giải trình kết quả kinh doanh quý IV và đưa ra các phương hướng khắc phục cho năm 2013.

 

 

xCụ thể, năm 2012 công ty bị lỗ 59,04 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2012 là 51,43 tỷ đồng.
 
TSC cho biết, giá phân bón nhập khẩu trong năm 2012 liên tục biến động theo xu hướng giảm và nạn làm giả Kali CIS nhập khẩu mang thương hiệu TSC xảy ra liên tục, công ty đã làm hết sức nhưng không khắc phục được.
 
Thêm vào đó, môi trường kinh tế vĩ mô diễn biến không thuận lợi và lãi suất vay ngân hàng cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong năm 2012.
 
Công ty cũng đưa ra  các phương hướng khắc phục cho năm 2013 như tái cơ cấu công ty, bán bớt một số tài sản được đầu tư ở năm trước để phục vụ kinh doanh phân bón; khai thác tối đa lợi thế kinh doanh tại công ty con là CTCP Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây; đẩy mạng gia công, kinh doanh thuốc BVTV tại Nông dược TSC nơi công ty nắm giữ gần 60% vốn điều lệ.
 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược