TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Giao dịch nội bộ: TSC – Chủ tịch HĐQT mua thành công 5.000 CP

Số cổ phiếu ông Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT của TSC nắm giữ sau giao dịch là 305.000 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuấn

Mã chứng khoán: TSC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 300.000 CP

Số lượng đăng ký mua: 5.000 CP

Số lượng CP đã mua: 5.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 305.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 31/1/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,1 -0,7 (-9,0%) 1,84,4
HNX0,0 -35,8 (-100,0%) 3,73,5
HSX672.399,5 +672.382,0 (3.831.236,4%) 8,84,9
HSX477.757,5 +477.754,1 (14.051.590,3%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX46,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX11,3 -0,1 (-0,9%) 5,85,0
HNX17,6 -0,7 (-3,8%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX840.499,2 +840.497,4 (47.485.731,1%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược