TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Giao dịch nội bộ: TSC – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 31/1/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuấn

Mã chứng khoán: TSC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 300.000 CP

Số lượng đăng ký mua: 5.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 305.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/1/2013 đến ngày 28/2/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 3,73,5
HSX690.094,3 +690.075,6 (3.690.243,7%) 8,84,9
HSX760.873,0 +760.870,5 (31.183.218,9%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX47,5 +0,4 (0,8%) 2,24,4
HNX11,2 -0,1 (-0,9%) 5,85,0
HNX17,2 0,0 (0,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.945,8 (12.119.571,9%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược