TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Kết quả kinh doanh: TSC - Công ty mẹ lỗ gần 10 tỷ đồng trong quý IV

Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2012 của riêng công ty mẹ với khoản lỗ 9,87 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thuần trong quý TSC đạt 446 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần tăng khiến lãi gộp chỉ đạt 6,39 tỷ đồng, giảm 67,5%.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính cũng giảm tới 86,5% còn 1,71 tỷ đồng nhưng chi phí giảm 66% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,6% so với cùng kỳ.

Quý IV, Công ty lỗ 9,87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 1,2 tỷ đồng. Với việc tiếp tục lỗ trong quý IV, TSC đã nâng mức lỗ cả năm 2012 lên 59 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lãi ròng 24,59 tỷ đồng.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược