TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Công bố thông tin: TSC giải trình giao dịch với các bên liên quan

CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) xin giải trình thêm về giao dịch với các bên liên quan tại BCTC Q3-2012 như sau:

 1. Ồng Trương Tấn Lộc – Thành viên HĐQT:

Số dư khoản phải thu khách hàng là gần 2 tỷ đồng. Đây là khoản tiền ông Trương tấn Lộc tại Sóc Trăng còn nợ công ty do mua phân bón.

2. Bà Trần Ngọc Diễm – vợ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Số dư khoản vay ngắn hạn là trên 17,72 tỷ đồng: đây là khoản tiền bà Diễm cho công ty vay với lãi suất 16%/năm.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược