TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Giao dịch nội bộ: TSC – Phó Tổng Giám đốc đã mua 50.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Lý Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TSC nắm giữ 262.850 CP.

 Tên người thực hiện giao dịch: Lý Thanh Tùng

Mã chứng khoán: TSC

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 212.850 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng CP đã mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 262.850 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 4/10/2012 đến ngày 29/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,5 +0,5 (5,6%) 1,84,4
HNX0,0 -37,9 (-100,0%) 3,73,5
HSX123.863,2 +123.845,3 (689.945,8%) 8,84,9
HSX840.499,2 +840.495,9 (24.866.741,1%) 2,49,9
UPCOM1,8 +0,1 (5,9%) -0,2-31,6
HNX46,5 +0,5 (1,1%) 2,24,4
HNX11,5 +0,1 (0,9%) 5,85,0
HNX17,8 +0,2 (1,1%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX318.505,0 +318.503,2 (18.096.773,3%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược