TSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HSX)

Kết quả kinh doanh: TSC - Quý III công ty mẹ lỗ 3,55 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng TSC lỗ 49,17 tỷ đồng, trong khi 9 tháng năm 2011 lãi ròng 21,79 tỷ đồng.

CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý III/2012 của công ty mẹ.

Doanh thu quý III của TSC giảm gần 50% khi đạt 452,87 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán/trên doanh thu chiếm gần 98% nên lợi nhuận gộp đạt 9,52 tỷ đồng, giảm 84,24%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 423,7 triệu đồng trong quý III/2011 lên 10,45 tỷ đồng trong quý này, chi phí tài chính và các chi phí hoạt động khác đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

TSC lỗ ròng 3,55 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 11,87 tỷ đồng đạt được ở quý III/2011, nâng mức lỗ lũy kế 9 tháng TSC lỗ 49,17 tỷ đồng.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược