TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Kết quả kinh doanh: TS4 - lãi quý IV của Công ty mẹ giảm 66,4% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 (TS4) công bố kết quả kinh doanh quý IV của riêng công ty mẹ với 8,3 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 66,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng doanh thu thuần trong quý TS4 đạt 243,32 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần tăng nhẹ nên lãi gộp giảm 26,4% còn 34,56 tỷ đồng.

Gánh 11,84 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng gấp 5,8 lần so với cùng kỳ đã khiến lãi sau thuế quý IV của TS4 giảm xuống còn 8,3 tỷ đồng, bằng 33,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Luỹ kế năm 2012, TS4 lãi sau thuế 16,1 tỷ đồng, giảm 36,21% so với năm 2011.

So với 45 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012 TS4 mới hoàn thành gần 50% kế hoạch. 

Kết quả kinh doanh quý IV/2012


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược