TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Công bố thông tin: TS4 báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Thủy sản số 4 (TS4) báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm 2012.

 Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 09 nghị quyết.

Về thay đổi nhân sự: Ông Lê Thanh Năm – Phó Tổng Giám đốc và bà Huỳnh Thị Kim Anh – Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu kể từ ngày 9/4/2012.

Chi tiết báo cáo quản trị công ty năm 2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược