TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Công bố thông tin: TS4 dừng mua cố phiếu quỹ

Lý do: Công ty đang xin phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị của CTCP Thủy sản số 4 (TS4) thống nhất dừng việc mua vào 500.000 cổ phiếu quỹ và sẽ thực hiện mua vào trong thời điểm thích hợp.

Nguyên nhân là hiện nay TS4 đang nộp hồ sơ xin phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ, theo khoản theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP, thì công ty không được mua cổ phiếu quỹ trong giai đoạn này.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược