TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Chào bán cổ phiếu: TS4 chào bán gần 12 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá

CTCP Thủy sản Số 4 (HOSE: TS4) thông báo chào bán 11.95 triệu cp tăng vốn điều lệ lên 234 tỷ đồng.

Trong đó, TSC chào bán hơn 11.39 triệu cp được chào bán cho các cổ đông hiện hữu và hơn 559.052 CP còn lại chào bán cho cán bộ công nhân viên của công ty với mức giá 10.000 đồng/cp.

Số vốn thu về từ đợt phát hành dự kiến là 119.5 tỷ đồng, TS4 dùng để tài trợ cho 2 dự án đầu tư mở rộng vùng nuôi cá tra và xây dựng nhà máy chế biến thức ăn tại Đồng Tháp. 


Theo - HOSE



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược