TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: TCT thủy sản Việt Nam đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TS4

Hiện tại, TCT thủy sản Việt Nam đang nắm giữ gần 1,76 triệu cổ phiếu CTCP Thủy sản số 4 (TS4).

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Mã chứng khoán: TS4

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.755.000 CP, tỷ lệ 15,26%

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Văn Tân

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ:

Số lượng đăng ký mua: 500.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2. 255.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/9/2012 đến ngày 24/9/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược