TS4

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HSX)

BCTC soát xét: 6 tháng, TS4 lãi giảm trên 20%

Sau soát xét, mặc dù doanh thu thuần điều chỉnh giảm từ 386,87 tỷ đồng còn 291,63 tỷ đồng tương đương mức giảm 24,62% nhưng lãi gộp lại tăng.

Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 (TS4) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 đã qua soát xét.

Lợi nhuận sau thuế sau soát xét 6 tháng đầu năm 2012 đạt 5,99 tỷ đồng, giảm 1,52 tỷ đồng tương đương mức giảm 20,27%.

Sau soát xét, mặc dù doanh thu thuần điều chỉnh giảm từ 386,87 tỷ đồng còn 291,63 tỷ đồng tương đương mức giảm 24,62% nhưng lãi gộp lại tăng từ 61,4 tỷ đồng lên 62,02 tỷ đồng do chi phí giá vốn thấp hơn.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm từ 1,88 tỷ đồng còn 1,31 tỷ đồng

Chi phí bán hàng tăng từ 26,98 tỷ đồng lên 27,46 tỷ đồng

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 371 triệu đồng lên 1,22 tỷ đồng.

Những thay đổi trên khiến lợi nhuận sau th sau soát xét sụt giảm 20,27% so với trước soát xét. 


Theo - HOSE/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược