TRA

Công ty Cổ phần Traphaco (HSX)

Giao dịch nội bộ: TRA – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 CP

Thời gian thực hiện từ ngày 12/3/2013.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Trúc Mã

Mã chứng khoán: TRA

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 234.180 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 434.180 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/3/2013 đến ngày 10/4/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.080,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX27,9 +0,8 (3,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -22,8 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,9 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX44.236,9 +44.223,3 (325.171,6%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX247.727,1 +247.631,8 (259.844,5%) 7,410,1
HNX36,1 +0,1 (0,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.771,3 (11.421,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX398.131,7 +398.078,7 (751.092,0%) 4,77,5
12